زمین چند ورزشی سرپوشیده جدید - از ورزش لذت ببرید و از زندگی لذت ببرید

برای ورزشگاه Panlong، آقای ژانگ، مهندس SCL، می‌داند که این ارتقا نه تنها برای روشنایی، بلکه برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می‌شود. فناوری‌های نوآورانه‌ای برای اطمینان از روشنایی راحت و سازگار با محیط‌زیست مورد نیاز است.محصول SCL، QDZ-193W در نهایت برای پروژه انتخاب شد.

lighting1
lighting2
lighting3
lighting4